klorlama sistemi
klorlama sistemi
klorlama sistemleri

Klorlama Sistemleri

Yüzme havuzları kullanıma bağlı olarak zaman içerisinde kirlenir ve bakterilere ev sahipliği yapmaya başlar. Bakteriler ve diğer zararlı organizmalar su olan yerde yaşamlarını sürdürebilir. Hastalık doğabilecek bu sulardı mikroplardan arındırmak için kullanılacak yöntemlerden biri klorlama sistemleridir.

Musluklarımızdan akan şebeke suları dağıtım esnasında oldu gibi bekleme esnasında da farklı mikroplara maruz kalabilmektedir. Tarihin tozlu raflarında sudan doğan çeşitli salgın hastalıklara rastlamak mümkündür. Zaman içerisinde gelişen yöntemlerden biri de klorlama sistemleridir. Bu sistemlerde suya belirli oranlarda klor ilave edilerek içerisindeki bakterilerin öldürülmesi sağlanmaktadır. Tabi ki pratikte bunun çok fazla ayrıntı gerektiren noktası bulunmaktadır.

Yüzme havuzunda yapılacak klorlama işleminde fazla klor kullanımı cilde zarar vereceği gibi günlük olarak kullandığımız sularda yapılacak klorlama işlemi insanların iç organlarına zarar verebilmektedir. Fazla klor kullanımının zararı olduğu gibi az kullanım durumunda da yeterli hijyen sağlanamadığı için benzer sorunlar ortaya çıkabilecektir. Uygun oranlar hesaplandıktan sonra sıra uygulamaya geçer. Uygulama esnasında kullanılacak olan makineler mutlaka doğru bir şekilde çalışmalı ve yüksek kaliteye sahip olmalıdır. Düşük kaliteli ürünler zaman içerisinde oranlarda bozulmalara sebep olabilmektedir.

Klorlama sistemleri için kullandığımız ürünler tamamen yüksek kalite ve güvenlik üzerine kuruludur ve Avrupa standartlarına uygundur. Havuzlarda, su arıtma tesislerinde, petrokimya endüstrisinde kullanıma uygun tasarımlarımız mevcuttur. Su arıtma konusundaki hassasiyetinizi kaliteli ile buluşturun.

biyolojik atık su arıtma

Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, dalgıç atıksu pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır.

Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.
Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir.

Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.
Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır.

Dezenfeksiyon Sistemleri

 Arıtılmak istenen su nereden temin edilirse edilsin öncelikli olarak bir arıtma işlemine tabii tutulması gerekir. Dezenfeksiyon sistemleri, su içerisinde bulunan ve insan sağlığı için tehdit oluşturan moleküllerin sudan ayrılmasını sağlamaktadır. Bu sistemin farklı çalışma prensipleri vardır. Klorlama ile dezenfekte ya da son teknoloji olarak ultraviyole ışınları ile dezenfekte mümkündür.

Klorla yapılan dezenfekte işlemleri uzmanlık gerektiren bir uygulamadır. Dezenfekte edilmek istenen su iyi analiz yapılmalı, yapılan bu analiz sonucu gerekli klor miktarı ayarlanarak dezenfekte işlemi yapılmalıdır. Yetersiz miktarda klor kullanımı su içerisindeki mikroorganizmaları tamamen temizlemeyeceğinden dolayı tam bir arıtma sağlamaz; fazla kullanımlarda ise özellikle bağırsak temelli sağlık sorunlarının oluşmasında ön ayak olabilmektedir. Sanayi alanında kullanılacak ve hijyen seviyesi yüksek olması gereken sularda klorlama ile temizleme oldukça sık kullanılan bir yöntemdir.

Ultraviyole ışını ile temizleme daha çok içme sularında kullanılmaktadır. Suya uygulanan bu ışık, su içerisinde bulunan mikropları büyük oranda yok etmekte ve içme suyunu en sağlıklı hale getirmektedir. Bu sistemin küçük ebatlarda tasarlanabiliyor olması sebebiyle evlerde sıkça tercih edilmektedir. Gerek duyulduğunda kalabalık ortamlar için büyük tasarımlar kullanmak da mümkündür. İnsan sağlığına değer veren büyük işletmelerde bu sistemle sıkça karşılaşabiliriz.

Dezenfeksiyon sistemleri temizlediği sular sayesinde size, ailenize ve sizinle çalışan insanlar için sağlıklı bir yaşantı oluşturmak için atılan bir adımdır.

Su dezenfekte etmeye karar verdiğiniz zaman, hangi amaç ila suyu dezenfekte ettiğinize bakılarak gerekli Dezenfeksiyon sistemi tarafımızca oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu sistemlerde sizlerin sağlığını düşünüyor, sizlere yüksek kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz.

biyolojik atık su arıtma
ArabicEnglishTurkish
whatsapp2018.png (8 KB)
tel2018.png (8 KB)